Logo Centrum Zabawy i Edukacji Karuzella

POWRÓT do poprzedniej strony

Inne metody stosowane w naszym żłobku:

 

  • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa
  • Metody oparte na tańcach integracyjnych z wykorzystaniem chusty według KLANZA
  • Elementy integracji sensorycznej

 

W ramach pracy z maluszkami proponujemy także zajęcia tematyczne (naśladowcze, twórcze), zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne (rozwój zręczności i koordynacji ruchów), kładziemy nacisk na rozwój motoryki małej i dużej, organizujemy gry i zabawy o charakterze integracyjnym, dbamy o rozwój umiejętności społecznych, wpajamy zasady kultury osobistej.

 

 

Zabawy badawcze

Naturalną metodą poznawczą stosowaną przez dzieci jest aktywność badawcza, która występuje w dwóch postaciach. Pierwsza to samodzielne odkrywanie świata. Dziecko ma tu pełną swobodę działania, samo wyznacza sobie tempo i czas pracy, a jednocześnie jest to uczenie się drogą prób i błędów. Drugi sposób to działania pod kierunkiem nauczyciela, który wchodzi w rolę inicjatora sytuacji, udostępnia stosowne instrukcje, materiały i pomoce badawcze, ukierunkowuje dziecko podczas badań i eksperymentowania.

 

Metoda malowania dziesięcioma palcami

 

Malowanie dziesięcioma palcami ma wiele wspólnego z naturalną skłonnością małych dzieci do paćkania się w substancjach o konsystencji błota czy gęstych farb. Walory tej metody to: pomoc w pokonywaniu dziecięcych lęków i uwalnianiu się od zahamowań, wzmacnianie wiary we własne siły, pobudzanie ekspresji fantastycznej, a z punktu widzenia nauczyciela: wartości diagnostyczne. Ćwiczenia wykonywane zgodnie z tą metodą ułatwiają maluchom opanowanie płynności i swobody ruchów.

 

Zabawy dydaktyczno-wychowawcze

 

Opiekunki, posługując się metodami dydaktycznymi, organizują ciekawe zajęcia, które pomagają dzieciom budować poczucia własnej wartości i uczą je wzajemnej akceptacji. Ćwiczenia wspierają dzieci w rozpoznawaniu, kontrolowaniu i wyrażaniu własnych uczuć. Maluchy uczą się, jak radzić sobie z tak zwanymi uczuciami trudnymi, rozwiązywać konflikty w grupie metodą pokojową, usamodzielniają się.

 

Muzykoterapia

 

Muzykoterapia to systematyczne i metodyczne zastosowanie muzyki w procesie rozwoju osobowości małego dziecka. W oddziaływaniach pedagogicznych muzykoterapia uznawana jest za formę psychoterapii i reedukacji. Podczas zajęć dzieci słuchają starannie dobranej, odpowiedniej do wieku muzyki. Słuchając, ćwiczą koncentrację uwagi, cierpliwość (czekanie na swoją kolej), umiejętność podporządkowania się wyznaczonym zasadom.

 

 

 

Pantomima i teatrzyki

 

Właściwie każdą sytuację można wyrazić za pomocą ruchu, gestu i mimiki. Pantomima jest sprawdzoną metodą w pracy z dziećmi młodszymi. Pozwala dziecku na ujawnienie swoich uczuć i emocji, stwarza okazję do wykazania się pomysłowością. Podczas zajęć wyobraźnia uaktywnia się jednocześnie u osoby prezentującej pantomimę i u odbiorcy (widza) pokazu.

Wykorzystanie pacynek do opowiadania bajek i odgrywanie ról, sprawia maluchom ogromną radość i satysfakcję.

 

Bajkoterapia

 

Celem wzorcowego czytania baśni, bajeczek i opowiadań przez opiekuna jest wywołanie odprężenia dzieci i ich uspokojenie. Dobór lektury nie jest przypadkowy. Fabuła dotyczy miejsc bardzo dobrze znanych dzieciom, a jednocześnie spokojnych, przyjaznych i bezpiecznych. Bohater opowieści doświadcza miejsca, w którym przebywa, za pomocą wszystkich zmysłów, co sprawia, że również mali słuchacze odbierają bajkę zmysłowo. Ważnym elementem jest szczęśliwe zakończenie - dobro zostaje nagrodzone. Relaks wywołany odbiorem lektury ma za zadanie odprężyć mięśnie dziecka, wywołać jego zadowolenie, a także pozytywne skojarzenia związane z czytaniem książek.

 

 

Metoda aktywności Christophera i Marianny Knillów

 

Zajęcia prowadzone zgodnie z tą metodą pomagają dziecku nabywać:

  • poczucia bezpieczeństwa,

  • świadomość własnego ciała,

  • wrażliwość na wzajemnie wysyłane sygnały,

  • umiejętność nawiązywania kontaktu i komunikowania się.

 

Jedno z ćwiczeń opracowane przez twórców metody polega na wykonywaniu sekwencji ruchów angażujących poszczególne części ciała w rytm muzyki. Dany ruch trwa chwilę, wkrótce potem zapowiadany jest kolejny, tak aby dziecko skojarzyło i rozpoznawało poszczególne sekwencje ruchowe. Ćwiczenia te pobudzają całą sferę sensomotoryczną dziecka, rozwijają jego procesy poznawcze i zachęcają do podejmowania wysiłku. Uczestniczą w nich opiekunki. Po każdym ćwiczeniu następuje odpoczynek przy spokojnej muzyce, w tej fazie zajęć dziecko uczy się relaksacji, głębokiego oddychania i wyciszenia się.

METODY PRACY Z DZIEĆMI W ŻŁOBKU

Icons made by www.flaticon.com/authors/smashicons

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona utworzona przez 

www.karuzella.edu.pl