Logo Centrum Zabawy i Edukacji Karuzella

POWRÓT do poprzedniej strony

Terapia ręki – zajęcia ruchowo-plastyczne

Cel główny terapii: poprawa postawy ciała, koordynacji manualno-ruchowej i wzmocnienie mięśni ręki.

 

Rezultaty: 

 • wzmocnienie mięśni dłoni i palców,

 • usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców,

 • usprawnianie dużej motoryki w zakresie sprawności i napięcia mięśni całego ramienia,

 • zwiększenie mobilności nadgarstka,

 • lepsza współpraca obu rąk,

 • rozwinięta wrażliwość dotykowa,

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa

 • wykształcenie zdolności planowania przestrzennego.

 

IDŹ DO FORMULARZA

Są to zajęcia manualne, pobudzające sensorykę rąk i wyobraźnię. Praca z odpowiednio dobranym materiałem jest  przyjemną, a zarazem  twórczą formą treningu terapeutycznego.

 

Uczestnicy: dzieci o niepełnosprawności sprzężonej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Charakteryzuje się ona niskim napięciem mięśni posturalnych i niską sprawnością grafomotoryczną. Przykładowe syndromy: przyjmowanie nieprawidłowej postawy przy stoliku, „zjeżdżanie” z krzesła, częste „pokładanie” się na stole. Można to w większości skorygować poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych ćwiczeń ręki, które dla dziecka są formą zabawy. 

 

TERMINY I OPŁATY

 

Zajęcia odbywają się w poniedziałek 17.30-18.30

 

Zajęcia jednorazowe - 50 zł

 

UWAGA! Przypominamy o obowiązkowym wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa!

 

Zgłoszenie uczestnictwa dziecka w zajęciach powinno zawierać następujące informacje:

 

 • Imię i nazwisko dziecka

 • Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

 • Wiek dziecka

 • Nr telefonu i adres mailowy rodzica/opiekuna

 

Zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach należy przesłać poprzez formularz kontaktowy Karuzelli.

Icons made by www.flaticon.com/authors/smashicons

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona utworzona przez 

www.karuzella.edu.pl