Logo Centrum Zabawy i Edukacji Karuzella

SKONTAKTUJ SIĘ

CENNIK

09 września 2023

Konsultacja logopedyczna 

 2 x 45-60 min  250 zł

 

Terapia logopedyczna 

30 min   90 zł

45 min 130 zł

60 min 150 zł

 

Masaż logopedyczny twarzy i jamy ustnej (napięcie mięśniowe, wspomaganie pracy narządów artykulacyjnych)   

30 min 100 zł 

 

Terapia komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC

60 min 180 zł

 

Logopedia z kinesiotapingiem

60 min 140 zł

 

Logorytmika – zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 4-6 lat

60 min 130 zł

 

Pisemna opinia

120 zł

 

Wizyta domowa

60 min 280 zł

 

Wizyta w języku angielskim

70 zł

 

 

Icons made by www.flaticon.com/authors/smashicons

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona utworzona przez 

www.karuzella.edu.pl

LOGOPEDA

TERMINY:

 

czwartki  9.30 -10.30 

piątki      9.00 -13.00 

Logopeda, neurologopedą, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania z 15- letnim stażem pracy.

Ukończyła 5- letnie studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją logopedia, dalej podyplomowe studia z zakresu animacji i zabawy dla dzieci, a następnie podyplomowe studia w dziedzinie neurologopedii, również kursy doszkalające: „Zabawy wspierające rozwój emocjonalny dzieci”, „Motoryka mała z elementami terapii ręki”, „Zaburzenia napięcia mięśniowego”, „Rozwój mowy poprzez zabawę”, „Integracja Sensoryczna(SI) i koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia, zabawy wspierające rozwój SI”, „Wady wymowy u osób upośledzonych umysłowo”, ”Mowa osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Jąkanie u dzieci . Leczenie i terapia”, „Wstęp do afazji. Opieka terapeutyczna”, „Wielospecjalistyczna Terapia Dzieci z Rozszczepami”, „Wybrane Metody pracy z dziećmi z wadami słuchu” i wiele innych.

 

Prowadzi terapię dzieci z wadami genetycznymi, z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, mózgowym porażeniem dziecięcym, ASD (spektrum autyzmu), opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, afazją, dyzartrią. Zajmuje się również rozwijaniem kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami fonacyjnymi i oddechowymi. Udziela konsultacji i porad oraz prowadzi profilaktykę logopedyczną. W swojej pracy wykorzystuję oprócz typowych oddziaływań logopedycznych też i inne techniki i metody tj. (pedagogiczne, psychologiczne, lingwistyczne i elementy metod medycznych: metoda słowa kluczowego, metodę substytucyjną Seemana, ćwiczenia dykcyjne, metoda Krakowska, metoda TEACCH, metoda SAZ, metoda Son-Rise, metoda floor-time metoda Knillów, psychodrama, metoda Dennisona, R. Castillo-Moralesa, E. Stecko, elementy medyczne-plastrowanie, terapia manualna, metoda AAC- piktogramy, PEKS, niektóre gesty Makatona).

 

Zajęcia z małymi dziećmi prowadzi w formie zabawy. Prowadzi również ćwiczenia dla uczniów klas 1-4 oraz dzieci w wieku przedszkolnym dot. koncentracji uwagi. Każda diagnoza poprzedzona jest dokładnym wywiadem, a terapia uwzględnia indywidualne potrzeby pacjenta. Wizyty prowadzi w językach: polskim, angielskim, hiszpańskim oraz rosyjskim.

ANETA GOTÓWKO