Przedszkole

Przedszkole

5/5 (17)

Przedszkole Jana Kazimierza, Odolany, Wola

Zadaniem przedszkola jest zapewnienie Dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, przygotowanie Dziecka do nauki w szkole oraz pomoc pracującym Rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej.

Przedszkole nie tylko bawi poprzez zabawki edukacyjne, ale przede wszystkim uczy wspierając się mądrymi pomocami dydaktycznymi.

Dużą rolę odgrywa otoczenie Dziecka.

Wspomagając rozwój Dzieci w wieku przedszkolnym należy stworzyć im sposobność do ukształtowania postaw i wartości, które ułatwią im dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia.

Misją naszego Przedszkola jest dobro Dziecka oraz tworzenie jak najlepszych warunków dla jego wszechstronnego rozwoju.

W Przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra nauczycieli i wychowawców, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem wprowadzają Dzieci w świat nauki poprzez zabawę.

U nas, Dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo. Dzięki temu, że pracujemy z małymi grupami, każde Dziecko może liczyć na jeszcze więcej uwagi i zaangażowania ze strony nauczycieli, co stwarza szansę rozwoju na miarę jego możliwości oraz właściwe przygotowanie do następnego etapu edukacyjnego, jakim jest nauka w szkole.

Opieka sprawowana jest w godzinach 7.00-18.00.

Zapraszamy Dzieci od 2 do 5 lat do grup:

 • Biedronki – 2-3 lata,
 • Tygryski – 3-4 lata (grupa liczy maksymalnie 12 Dzieci),
 • Sówki – 4-5 lat (grupa językowo-matematyczna, liczy maksymalnie 14 Dzieci),

Rezerwacją miejsca jest wpłata bezzwrotnego wpisowego w wysokości 500 zł.

Potrącamy od tej kwoty 150 zł na ubezpieczenie i pomoce plastyczno-dydaktyczne.

Zapewniamy:

  • zajęcia adaptacyjne w poszczególnych grupach wiekowych,
  • wykształcony i doświadczony personel z kreatywnym podejściem do Dzieci,
  • każdy wychowawca  jest przeszkolony z zakresu pierwszej pomocy,
  • realizację programu zatwierdzonego przez MEN,
  • indywidualne podejście do każdego Dziecka.

Zajęcia dodatkowe w cenie pakietu:

  • język angielski w zwiększonym wymiarze,
  • nauka matematyki z LEGO® oraz metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • zajęcia polonistyczne,
  • zajęcia przyrodnicze,
  • rozwój myślenia logicznego i przestrzennego,
  • rozwiązywanie zadań tekstowych,
  • podstawy działania na liczbach i rozumowania algebraicznego.

 

JĘZYK ANGIELSKI / Przedszkole Jana Kazimierza / Wola Warszawa

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie. Oprócz regularnych zajęć z lektorem do nauczania języka angielskiego korzystamy z kursu Baby Beetles. Jest przeznaczony dla Dzieci w wieku od 0 do 4 lat. Kurs opiera się na materiałach multimedialnych. Dzieci uczą się poprzez zabawę, rysowanie/ kolorowanie, śpiewanie piosenek i oglądanie filmów animowanych. Celem kursu jest zapoznanie Dzieci z ponad 160 słowami i zwrotami angielskimi, a także nauka odpowiednich zachowań w określonych sytuacjach.

KARUZELLA współpracuje ze szkołą językową British School. British School jest siecią szkół językowych działającą od 20 lat. Placówka British School, z którą współpracuje KARUZELLA działa już 7 lat i specjalizuje się głównie w nauczaniu Dzieci i Młodzieży. Uczymy głównie metodą komunikacyjną stawiając na rozwijanie sprawności porozumiewania się w języku angielskim. Uczymy efektywnie i jednocześnie dobrze bawimy się z Dziećmi dlatego nasze zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród Dzieci i ich Rodziców.

Serdecznie zapraszamy Dzieci do wspólnej nauki i zabawy.

 

METODY PRACY / Przedszkole Jana Kazimierza / Wola Warszawa

Pracujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez MEN.

Dodatkowo wykorzystujemy metody:

PEDAGOGIKA ZABAWY

Odwołuje się do najbardziej źródłowych cech zabawy zapewniając:

 • dobrowolność uczestnictwa,
 • wszystkie poziomy komunikowania,
 • różnorodne środki wyrazu,
 • pozytywne przeżycia, radość u najmłodszych,
 • brak rywalizacji w grupie.

Ta metoda ukierunkowuje organizowanie codziennych działań pedagogicznych. Za pomocą prostych przedmiotów codziennego użytku Dziecko przenosi się w świat fantazji, bawi się i poznaje to, co dla niego niedostępne. KARUZELLA zapewni Dzieciom zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne, zabawy integrujące grupę co ważne jest w okresie adaptacji.

METODA DOBREGO STARTU M. BOGDANOWICZ / Przedszkole Jana Kazimierza / Wola Warszawa

Metoda dobrego startu to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy:

 • wzrokowy (wzory graficzne),
 • słuchowy (piosenka),
 • motoryczny (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki).

Ćwiczenia stosowane w tej metodzie prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego Dziecka, dlatego jest to doskonały sposób na przygotowanie przedszkolaka do późniejszej nauki czytania i pisania.

METODA GIMNASTYKI TWÓRCZEJ R. LABANA / Przedszkole Jana Kazimierza / Wola Warszawa

Dzięki tej metodzie Dzieci poznają nowe sposoby wyrażania siebie i swoich odczuć poprzez ruch własnego ciała zgodnie z rytmem muzyki lub własnej wyobraźni. Operuje się tu zadaniami ruchowymi otwartymi i zamkniętymi, opowieścią ruchową, ruchem zabawowo – naśladowczym, inscenizacją, improwizacją ruchową, pantomimą, mimiką, ćwiczeniami muzyczno – ruchowymi przy użyciu instrumentów perkusyjnych, oraz muzyki żywej i mechanicznej, zabawami rytmiczno – tanecznymi, elementami tańców regionalnych i narodowych, które komponuje się w małe układy.
Daje Dzieciom możliwość:

 • wyczucia własnego ciała,
 • wyczucia przestrzeni,
 • wyczucia ciężaru ciała (siły),
 • doskonalenia płynności ruchów,
 • kształtowania umiejętności współdziałania z partnerem, grupą.

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS

Metoda Batii Strauss pozwala na przybliżenie Dzieciom muzyki klasycznej. Przedszkolaki aktywnie słuchając, wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc, lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. Poprzez kontakt z muzyką rozwijają się u Dziecka dodatnie cechy charakteru, zdolności poznawcze, a cała osobowość kształtowana jest harmonijnie i wielostronnie.

EDUKACJA MATEMATYCZNA METODĄ PROF. EDYTY GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ / Przedszkole Jana Kazimierza / Wola Warszawa

Grupa Sówki (4-5lat) prowadzi edukację matematyczną metodą Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Jest to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego Dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowana tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce. Program łączy intensywny rozwój intelektualny z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz z ćwiczeniem umiejętności matematycznych. Najważniejsze w tej edukacji są osobiste doświadczenia Dziecka. To one stanowią budulec, z którego Dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Program edukacji matematycznej wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej obejmuje następujące kręgi tematyczne:

 1. orientacja przestrzenna,
 2. rytmy,
 3. kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania,
 4. wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania,
 5. rozwijanie umiejętności mierzenia długości,
 6. klasyfikacja,
 7. układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
 8. zapoznanie Dzieci z wagą i sensem ważenia,
 9. mierzenie płynów,
 10. intuicje geometryczne,
 11. konstruowanie gier przez Dzieci.

Korzyści ze stosowania tej metody:

 • rozwój umiejętności matematycznych,
 • ćwiczenie odporności emocjonalnej,
 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
 • stymulowanie uzdolnień matematycznych u Dzieci i dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.

METODA TWÓRCZEGO MYŚLENIA J. OSBORNE

Metoda ta jest szczególnie polecana podczas rozwiązywania problemów. Wszystkie Dzieci mają prawo zgłaszać swoje pomysły, nie podlegają one ocenie. Ważna jest duża ilość pomysłów, nie jest istotne, kto jest autorem pomysłów. Po zakończeniu zgłoszeń można przystąpić do oceny pomysłów pod kątem przydatności w pracy.

KARATE – PROGRAM ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Poniższa oferta zajęć została stworzona z myślą o Dzieciach w wieku przedszkolnym. Celem zajęć jest wszechstronny rozwój Dzieci poprzez trening Karate Kyokushin. W treningach karate szczególny nacisk kładziony jest na symetryczny rozwój całego ciała oraz prawidłowe ustawienie sylwetki. Cel ten osiągany jest poprzez gry i zabawy ruchowe, które kształtują zdolności motoryczne oraz pozytywnie wpływają na rozwój emocjonalno-społeczny Dzieci. Na każdych zajęciach wykonywane są ćwiczenia, których głównym zadaniem jest profilaktyka wad postawy oraz wypracowanie nawyku dbania o prawidłową postawę w okresie dorastania. Jednym z elementów treningu karate jest także nauka opanowania, koncentracji i dyscypliny. Dzieci uczą się uważnie słuchać, obserwować oraz skupiać uwagę na wykonywanych zadaniach – zdolności, które procentują w trakcie przyszłej nauki szkolnej. Rozwijają także pożądane umiejętności społeczne, takie jak współpraca w grupie, szacunek dla starszych i siebie nawzajem.

 

ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLAKA / Przedszkole Jana Kazimierza / Wola Warszawa

7.00-9.00 – przyprowadzanie Dzieci, zabawa swobodna, zabawy grupowe

9.00-9.20 – śniadanie

9.20-9.30 – czynności higieniczne, mycie zębów

9.30-10.00 – zabawy grupowe

10.00-10.30 – zajęcia dydaktyczne

10.30- 11.00 – w zależności od pogody spacer, gry i zabawy na świeżym powietrzu/zajęcia dodatkowe

11.00-11.20 – zupa

11.20-12.00 – zajęcia dodatkowe/spacer/zabawy swobodne

12.00-12.30 – czynności higieniczne, mycie zębów, przygotowanie do leżakowania

12.30-14.30 – leżakowanie

14.30-15.00 – drugie danie

15.00-15.30 – zabawy swobodne/w grupach

15.30-16.00 – podwieczorek

16.00-18.00 – zabawy dowolne wynikające z zainteresowań Dzieci.

 

PAKIETY / Przedszkole Jana Kazimierza / Wola Warszawa

 1. PORANNA Karuzella (6 h) – 7.00/9.00-12.00 wyżywienie w cenie (śniadanie, zupa) = 1 400 zł.
 2. CAŁODNIOWA Karuzella – 7.00/9.00-18.00 wyżywienie w cenie (śniadanie, obiad, podwieczorek) = 1 680 zł.

DODATKOWO PROPONUJEMY do pakietów:

 • rabat na organizację urodzin w KARUZELLI
 • rabat na zajęcia dodatkowe dla Dziecka i Rodzica

Każda dodatkowa godzina pobytu w KARUZELLI to koszt 40 zł.

 

UBEZPIECZENIE / Przedszkole Jana Kazimierza / Wola Warszawa

Opłata na ubezpieczenie jest zawarta w kwocie 500 zł wpisowego pobieranej w dniu dokonania rezerwacji miejsca.

 

WYŻYWIENIE / Przedszkole Jana Kazimierza / Wola Warszawa

Dzieci w grupie przedszkolnej korzystają ze świeżych, smacznych i zdrowych posiłków, dostarczanych przez sprawdzoną firmę cateringową, która specjalizuje się w przygotowywaniu posiłków dla Dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek).

W przypadku Dziecka z alergią pokarmową zapewniamy dietę eliminacyjną polegającą na wykluczeniu z jadłospisu produktów powodujących alergię. Jest możliwość wybrania diety wegetariańskiej.

Proponujemy urozmaicone menu. W każdym posiłku jest mnóstwo witamin.

Woda do picia dla Dzieci jest dostępna w salach.

Zarejestruj się online 😉 – kliknij by przejść do formularza

Więcej o ciekawym programie Czyste Przedszkole, Czysty Żłobek – kliknij tutaj

 

ZGŁOSZENIE

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą przedszkolną, prosimy o wypełnienie formularza umieszczonego obok.

przedszkole jana kazimierza, wola, Warszawa, żaba

 

PRZYKŁADOWY JADŁOSPIS / Przedszkole Jana Kazimierza / Wola Warszawa

DATA

ŚNIADANIE

ZUPA

II DANIE

PODWIECZOREK

Poniedziałek

02/09

Kanapeczki z pieczywa mieszanego (50g) z masełkiem (5g)/ serek biały półtłusty (50g) / dżem niskosłodzony (5g) / polędwica drobiowa (30g)

Warzywa: rzodkiewki 30g

Kakao (mleko/ kakao naturalne/ miód) (150ml) (1,2,3)

Ziemniaczana z natką z pietruszki (250ml)

(1,4)

Spaghetti bolognese z sosem pomidorowym i mięsem z majerankiem (190g)/ surówka wielowarzywna z oliwą (70g) (1,2,3)

Kompot owocowy (150ml)

Domowy kisiel wiśniowy (100g)/ ciasteczka owsiane z nasionami chia (30g)

Herbata żurawinowa (150 ml) (1,2,3)

Wtorek

03/09

Płatki żytnie na mleku/rodzynki (200 ml)

Pieczywo mieszane (35g) z masełkiem (5g)/ szyneczka wiejska (30g)

Warzywa: papryka (20g) /sałata (5g)

Herbata ziołowa (150ml) (1,2,3)

Pomidorowa z ryżem (1,4)

Ziemniaki (100g)/ bioderko z kurczaka z pieca/ surówka z marchwi (70g)

Kompot owocowy (150 ml) (1,2,3)

Domowe ciasto drożdżowe z kruszonką (70g)

Owoc sezonowy

Herbata ziołowa (150ml) (1,2,3)

Środa

04/09

Pieczywo mieszane (50g) z masełkiem (5g)/ parówki z szynki (30g)/ ketchup/ ser żółty (20g)

Warzywa: pomidor (20g)

Kakao (mleko/ kakao naturalne/ miód) (150 ml) (1,2,3)

Z fasolki szparagowej z ziemniakami (250 ml)

(1,4)

Domowe pierożki z mięsem z indyka (180g)/ surówka z marchwi (70g)

Kompot owocowy (150 ml) (1,2,3)

Kanapki z pieczywa mieszanego z szyneczką wiejską (50g)/

Owoc sezonowy

Herbata miętowa (150ml) (1,2,3)

Czwartek

05/09

Płatki kukurydziane na mleku (200 ml)

Pieczywo mieszane (35g) z masełkiem (5g)/ polędwica sopocka (35g) (1,2,3)

Warzywa: rzodkiewka (10g), roszponka (5g)

Herbata owocowa 150 ml

Żurek z ziemniakami

250 ml

(1,2,3)

Kasza gryczana (100g)/ pieczeń rzymska w sosie własnym (80g)/ surówka z buraczków i jabłka (70g)

Kompot owocowy (150ml) (2,3,4)

Koktajl na bazie jogurtu naturalnego z brzoskwiniami (100 ml)/ biszkopty (10g)

Herbatka owocowa (150ml)

(1,2,3)

Piątek

06/09

Pieczywo mieszane (50g) z masełkiem (5g)/ jajecznica na maśle (50g)/ polędwica z indyka(30g)

Warzywa: pomidor (20g)/ szczypiorek (5g)

Kakao (mleko/ kakao naturalne/ miód) (150ml) (1,2,3)

Ogórkowa z ziemniakami 250 ml (1,4)

Makaron świderki z serem białym i polewą truskawkową (190g)

Kompot owocowy (150ml) (1,2,3)

Chałka z dżemem nieskosłodzonym (70g) (1,2,3)

Owoc sezonowy

Naturalny sok owocowy (150ml)

DATA

ŚNIADANIE

ZUPA

II DANIE

PODWIECZOREK

Poniedziałek

09/09

Pieczywo mieszane (50g) z masełkiem (5g)/ szyneczka wiejska (30g)/ jogurt naturalny z musli (50g)

Warzywa: ogórek świeży (20g)/

Herbata ziołowa (150 ml) (1,2,3)

Kalafiorowa z ziemniakami (250 ml)

(4)

Ryż (80g)/ kurczak z warzywami (120g)/ surówka z kapusty pekińskiej z sosem vinegrette (70g)

Kompot owocowy (150ml) (6)

Domowy budyń waniliowy (150ml)/

Owoc sezonowy

Herbata ziołowa (150ml) (1,2,3)

Wtorek

10/09

Kasza jaglana na mleku/rodzynki (200 ml)

Pieczywo mieszane (35g) z masełkiem (5g)/ ser żółty (30g)

Warzywa: papryka (20g), roszponka (5g)

Herbata z miodem i cytryną 150 ml (1,2,3)

Domowy rosołek z kury zagrodowej z makaronem (250ml)

(2,3,4)

Ziemniaki (100g)/ kotlet mielony (80g)/ marchewka na ciepło (70g) (1,2,3)

Kompot owocowy (150ml)

Domowe ciasto czekoladowe (70g) (mąka żytnia, naturalne kakao, miód)

owoc sezonowy

Herbata z miodem i cytryną (150ml) (1,2,3)

Środa

11/09

Pieczywo mieszane (50g) z masełkiem (5g)/ domowy pasztet drobiowy (50g)/ Humus (ciecierzyca, sezam, czosnek, oliwa z oliwek (30g)

Warzywa: ogórek kiszony (20g)/ BIO kiełki (5g)

Kakao (mleko/ kakao naturalne) (150ml) (150ml) (1,2)

Barszcz czerwony z ziemniakami (250 ml)

(1,4)

Kasza perełka (80 g)/ pulpeciki w sosie pomidorowym (80) / surówka z czerwonej kapusty (70g)

Kompot owocowy 150 ml (1,2)

Racuszki z jabłkami (100g)

Owoc sezonowy

Herbata miętowa (150ml) (1,2,3)

Czwartek

12/09

Ryż na mleku/morele suszone (200 ml)

Pieczywo mieszane (35g) z masełkiem (5g)/ polędwica sopocka (30g)

Warzywa: pomidor (20g), sałata (5g)

Herbata żurawinowa 150 ml (1,2,3)

Pomidorowa z makaronem (250 ml)

(2,3,4)

Ziemniaki z koperkiem(100g)/ nuggetsy z kurczaka (80g)/ kapusta zasmażana (70g) (1,2,3)

Kompot owocowy (150ml)

Domowe babeczki biszkoptowe z budyniem i owocami (70g)

Herbata żurawinowa (150ml) (1,2,3)

Piątek

13/09

Maślanka naturalna (50ml)

Pieczywo mieszane (35g) z masełkiem (5g)/ pasta z zielonego groszku (30g)/ ser żółty (30g)

Warzywa: papryka (20g), BIO kiełki (5g)

Herbata owocowa 150 ml (1,2,3)

Kapuśniak z kiszonej kapusty z ziemniakami (250 ml)

Domowe naleśniki z białym serem (180g) z polewą jogurtową/ surówka z marchwi z jabłuszkiem (1,2,3)

Kompot owocowy (150g)

Kanapeczki z pieczywa mieszanego z serem żółtym i pomidorem (70g)/ kalarepka do pochrupania (20g)

Herbata owocowa (150ml) (1,2,3)

Poniższa tabela przedstawia najczęściej spotykane alergeny pokarmowe. W celu ułatwienia dla Państwa informacji do każdego alergenu pokarmowego została przypisana cyfra porządkowa, która również została umieszczona w jadłospisie.

Alergeny pokarmowe:

 1. Mleko oraz jego przetwory
 2. Gluten
 3. Jajka i produkty pochodne
 4. Seler
 5. Ryby i produkty pochodne
 6. Soja

Wszelkiego rodzaju wędliny zgodnie z informacjami od producentów mogą zawierać śladowe ilości : glutenu, jaj, soi, gorczycy, sezamu.
Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, papryka słodka, pieprz ziołowy, kwasek cytrynowy, cukier waniliowy.

Zgodnie z informacjami od producentów mogą one zawierać śladowe ilości:
glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy.

Założenia, cele i struktura programu - Dobry start Przedszkolaka

Realizacja Programu

Żłobek Odolany

Żłobek Odolany

5/5 (22)

Żłobek Odolany, Wola, Warszawa.

Małe Przedszkolaki to grupa, w której opieka łączy się z wychowaniem. Tworząc KARUZELLĘ przyjęliśmy za swój priorytet wspieranie dziecięcej samodzielności. Wiemy, że dla wszystkich Maluchów każda okazja do odrobiny „niezależności” jest nie tylko największą radością, ale i cennym doświadczeniem.

Opieka sprawowana jest w godzinach 7.00-18.00.

Zapraszamy Dzieci od 1 do 2 lat (od 2 lat zapraszamy do grup przedszkolnych: Biedronki 2-3 lata oraz Tygryski 3-5 lat).

Zajęcia adaptacyjne po podpisaniu umowy.

Rezerwacją miejsca jest wpłata bezzwrotnego wpisowego w wysokości 500 zł.

Wpisowe uwzględnia kwotę 150 zł na ubezpieczenie i pomoce plastyczno-dydaktyczne (na rok).

Proponujemy opiekę indywidualną nad Dzieckiem. Każde Dziecko śpi i spożywa posiłki według własnego rytmu / Żłobek Odolany, Warszawa

 

METODY PRACY / Żłobek Odolany, Warszawa / Czyste Przedszkole, Czysty Żłobek Warszawa

METODA AKTYWNOŚCI WG M. & CH. KNILLÓW

Polega ona na sekwencji ruchów angażujących poszczególne części ciała w rytm muzyki. Dany ruch trwa chwilę, wkrótce potem zapowiadany jest kolejny, tak aby Dziecko skojarzyło i rozpoznawało poszczególne sekwencje ruchowe. Ćwiczenia te pobudzają całą sferę sensomotoryczną Dziecka, rozwijają jego procesy poznawcze i zachęcają do podejmowania wysiłku, uczestniczą w nich opiekunki. Po każdym ćwiczeniu następuje odpoczynek przy spokojnej muzyce, przez co Dziecko uczy się relaksacji, głębokiego oddychania i wyciszenia się.

PANTOMIMA I TEATRZYKI / Żłobek Odolany, Warszawa / Czyste Przedszkole, Czysty Żłobek Warszawa

Połączenie ruchu, gestu, mimiki – właściwie każdą sytuację można wyrazić ruchem, dlatego pantomima jest bardzo przydatną metodą już w pracy z dziećmi młodszymi. Pozwala ona na ujawnianie swoich uczuć, oraz emocji. Pantomima stwarza wspaniałe sytuacje, w których wyobraźnia uaktywnia się jednocześnie u osoby prezentującej pantomimę w różnych sytuacjach, jak również u jej odbiorcy.
Wykorzystanie pacynek do opowiadania bajek, odgrywanie ról, naśladownictwo sprawia Maluchom ogromna radość i satysfakcję.

METODA MALOWANIA 10 PALCAMI / Żłobek Odolany, Warszawa / Czyste Przedszkole, Czysty Żłobek Warszawa

Malowanie dziesięcioma palcami, ma wiele wspólnego z naturalną skłonnością do paćkania się w substancjach o konsystencji błota, gęstych farb. Walory tej metody to: pomoc w pokonywaniu lęków, uwalnianie się od zahamowań, wzmacnianie wiary we własne siły, pobudzanie ekspresji fantastycznej oraz wartości diagnostyczne. Malowanie palcami jest wykorzystywane do nadania swobody wzorcom ruchowym, do uzyskiwania płynności ruchów przez pociechy.

ZABAWY BADAWCZE / Żłobek Odolany, Warszawa / Czyste Przedszkole, Czysty Żłobek Warszawa

Naturalną metodą poznawczą stosowaną przez Dzieci jest aktywność badawcza, występuje ona w dwóch postaciach. Pierwsza to samodzielne odkrywanie świata. Dziecko ma tu pełną swobodę działania, samo wyznacza sobie tempo i czas pracy, ale jednocześnie jest to uczenie się drogą prób i błędów. Drugi sposób odbywa się pod kierunkiem nauczyciela. Nauczyciel zajmuje tu rolę inicjatora sytuacji, udostępnia stosowne metody i pomoce badawcze, ukierunkowuje go podczas badań i eksperymentowania.

ZABAWY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE / Żłobek Odolany, Warszawa / Czyste Przedszkole, Czysty Żłobek Warszawa

Opiekunki prowadzą ciekawe zajęcia posługując się metodami dydaktycznymi, które pomagają: wspieranie procesu budowania poczucia własnej wartości u Dzieci poprzez wzajemną akceptację i stosowanie pochwał, w rozpoznawaniu, kontrolowaniu i wyrażaniu własnych uczuć przez dzieci Maluchy uczą się jak radzić sobie z tak zwanymi uczuciami trudnymi, rozwiązywać konfliktów w grupie metodą pokojową, usamodzielniać się.

BAJKOTERAPIA / Żłobek Odolany, Warszawa / Czyste Przedszkole, Czysty Żłobek Warszawa

Zajęcia poprzez czytanie bajek dla Dzieci. Jej celem jest wywołanie odprężenia oraz uspokojenia. Fabuła bajki zawsze dzieje się w miejscu bardzo dobrze znanym Dziecku, ale jednocześnie spokojnym, przyjaznym oraz bezpiecznym. Bohater wszystkimi swoimi zmysłami doświadcza miejsca, w którym przebywa, co sprawia, że również Dziecko odbiera bajkę swoimi wszystkimi zmysłami. Relaks ma za zadanie odprężyć mięśnie Dziecka i pojawienie się zadowolenia, zainteresowania czytana bajką.

MUZYKOTERAPIA / Żłobek Odolany, Warszawa / Czyste Przedszkole, Czysty Żłobek Warszawa

Zajęcia poprzez słuchanie muzyki. Muzykoterapia to systematyczne i metodyczne zastosowanie muzyki w procesie rozwoju osobowości małego Dziecka. W oddziaływaniach pedagogicznych muzykoterapia to forma psychoterapii i reedukacji, która posługuje się muzyką i jej elementami. W trakcie zajęć z muzykoterapii ćwiczona jest także koncentracja uwagi, czekanie na swoją kolej, umiejętność podporządkowania się określonym regułom.

Proponujemy zajęcia tematyczne (naśladowcze, twórcze), zajęcia i zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne (rozwój zręczności koordynacji ruchów). Kładziemy szczególny nacisk na rozwój umiejętności społecznych, rozwój motoryki małej i dużej, oraz na gry i zabawy w grupie.

Stosujemy m.in. metody pracy oparte na wizualizacji, bajkoterapii, metodę malowania dziesięcioma palcami, metodę ruchu rozwijającego Weroniki SHERBORNE, metodę ekspresji ruchowej Carla Orffa, metody oparte na tańcach integracyjnych wg KLANZA.

Wprowadzamy elementy integracji sensorycznej. / Żłobek Odolany, Warszawa

 

PAKIETY / Żłobek Odolany, Warszawa / Czyste Przedszkole, Czysty Żłobek Warszawa

PAKIET PORANNE PTASZKI (godz. 7/8 – 11:30).

1 350 zł (śniadanie, zupa).

PAKIET MALUCHA (godz. 7/8 – 18:00).

1 680 zł (śniadanie, obiad – zupa i drugie danie, podwieczorek).

Każda dodatkowa godzina pobytu to koszt 40 zł.

DODATKOWO PROPONUJEMY DO PAKIETÓW:

 • rabaty na organizację urodzin w KARUZELLI dla każdego Dziecka
 • rabat na zajęcia dodatkowe dla Dziecka i Rodzica

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH PAKIETÓW / Żłobek Odolany, Warszawa / Czyste Przedszkole, Czysty Żłobek Warszawa

 • zajęcia ogólnorozwojowe – według planów miesięcznych wywieszanych w placówce,
 • sensoryka – poznawanie świata wszystkimi zmysłami,
 • arteterapia,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zajęcia rytmiczno-taneczne,
 • język angielski (osłuchiwanie się z językiem),
 • gimnastyka,
 • opieka psychologa,
 • udział w przedstawieniach teatralnych,
 • Gordonki – zajęcia umuzykalniające,
 • dietetyka w ramach czesnego,
 • wykwalifikowana i kreatywna kadra,
 • każdy wychowawca ma ukończony kurs pierwszej pomocy.

 

UBEZPIECZENIE / Żłobek Odolany, Warszawa / Czyste Przedszkole, Czysty Żłobek Warszawa

Opłata na ubezpieczenie jest zawarta w kwocie 500 zł wpisowego pobieranej w dniu dokonania rezerwacji miejsca.

 

WYŻYWIENIE / Żłobek Odolany, Warszawa / Czyste Przedszkole, Czysty Żłobek Warszawa

Dzieci w grupie żłobkowej korzystają ze świeżych, smacznych i zdrowych posiłków, dostarczanych przez sprawdzoną firmę cateringową, która specjalizuje się w przygotowywaniu posiłków dla Dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek).

W przypadku Dziecka z alergią pokarmową zapewniamy dietę eliminacyjną polegającą na wykluczeniu z jadłospisu produktów powodujących alergię. Jest możliwość zamówienia diety wegetariańskiej.

Proponujemy urozmaicone menu. W każdym posiłku jest mnóstwo witamin. Woda do picia dla Dzieci dostępna jest w salach.

 

ZGŁOSZENIE

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą małych Przedszkolaków, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia warunków umowy. / Żłobek Odolany, Warszawa

Zarejestruj się online 😉 – kliknij by przejść do formularza

Więcej o ciekawym programie Czyste Przedszkole, Czysty Żłobek – kliknij tutaj

Żłobek Odolany, Warszawa Wola, Karuzella

PRZYKŁADOWY JADŁOSPIS – DIETA BEZMLECZNA / Żłobek Odolany, Warszawa / Czyste Przedszkole, Czysty Żłobek Warszawa

 

DATA

ŚNIADANIE

ZUPA

II DANIE

PODWIECZOREK

Poniedziałek

02/09

/ Żłobek Odolany, Warszawa

Kanapeczki z pieczywa bezglutenowego (50g)/ dżem niskosłodzony (5g) / polędwica drobiowa (30g)

Warzywa: rzodkiewki 30g

Herbata żurawinowa (150ml)

Ziemniaczana z natką z pietruszki (250ml)

(4)

Spaghetti bolognese z mięsem i sosem pomidorowym z majerankiem (190g)/ surówka wielowarzywna z oliwą (70g)

Kompot owocowy (150ml)

Domowy kisiel wiśniowy (100g)/ chrupki kukurydziane (30g)

Herbata żurawinowa (150 ml)

Wtorek

03/09

/ Żłobek Odolany, Warszawa

Płatki żytnie na mleku roślinnym/rodzynki (200 ml)

Pieczywo bezglutenowe (35g)/ szyneczka wiejska (30g)

Warzywa: papryka (20g) /sałata (5g)

Herbata ziołowa (150ml)

Pomidorowa z ryżem niezabielana (4)

Ziemniaki (100g)/ bioderko z kurczaka z pieca/ surówka z marchwi (70g)

Kompot owocowy (150 ml)

Domowe ciasto zebra bezmleczna (70g)

Owoc sezonowy

Herbata ziołowa (150ml) (2,3)

Środa

04/09

/ Żłobek Odolany, Warszawa

Pieczywo mieszane (50g)/ parówki z szynki (30g)/ ketchup/ szyneczka drobiowa (20g)

Warzywa: pomidor (20g)

Herbata miętowa (150 ml) (1,2,3)

Z fasolki szparagowej z ziemniakami niezabielana (250 ml)

(4)

Domowe pierożki z mięsem z indyka (180g)/ surówka z marchwi (70g)

Kompot owocowy (150 ml) (2,3)

Kanapki z pieczywa mieszanego z szyneczką wiejską (50g)/

Owoc sezonowy

Herbata miętowa (150ml) (2,3)

Czwartek

05/09

/ Żłobek Odolany, Warszawa

Płatki kukurydziane na mleku roślinnym (200 ml)

Pieczywo mieszane (35g)/ polędwica sopocka (35g) (2,3)

Warzywa: rzodkiewka (10g), roszponka (5g)

Herbata owocowa 150 ml

Jarzynowa z ziemniakami niezabielana

250 ml

(4)

Kasza gryczana (100g)/ pieczeń rzymska w sosie własnym (80g)/ surówka z buraczków i jabłka (70g)

Kompot owocowy (150ml) (4)

Koktajl na bazie mleka roślinnego z brzoskwiniami (100 ml)/ wafle ryżowe (10g)

Herbatka owocowa (150ml)

Piątek

06/09

/ Żłobek Odolany, Warszawa

Pieczywo mieszane (50g/ polędwica z indyka(30g)

Warzywa: pomidor (20g)/ szczypiorek (5g)

Herbata ziołowa (150ml) (2,3)

Ogórkowa z ziemniakami niezabielana 250 ml (4)

Makaron świderki ze szpinakiem (190g)

Kompot owocowy (150ml) (1,2,3)

Kanapki z pieczywa mieszanego z szyneczką wiejską

Owoc sezonowy

Herbata ziołowa (150ml) (2,3)

DATA

ŚNIADANIE

ZUPA

II DANIE

PODWIECZOREK

Poniedziałek

09/09

/ Żłobek Odolany, Warszawa

Pieczywo mieszane (50g)/ szyneczka wiejska (30g)/

Warzywa: ogórek świeży (20g)/

Herbata ziołowa (150 ml) (2,3)

Kalafiorowa z ziemniakami niezabielana (250 ml)

(4)

Ryż (80g)/ kurczak z warzywami (120g)/ surówka z kapusty pekińskiej z sosem vinegrette (70g)

Kompot owocowy (150ml) (6)

Domowy budyń waniliowy na mleku roślinnym (150ml)/

Owoc sezonowy

Herbata ziołowa (150ml)

Wtorek

10/09

/ Żłobek Odolany, Warszawa

Kasza jaglana na mleku roślinnym/rodzynki (200 ml)

Pieczywo mieszane (35g) szyneczka wiejska (30g)

Warzywa: papryka (20g), roszponka (5g)

Herbata z miodem i cytryną 150 ml (2,3)

Domowy rosołek z kury zagrodowej z makaronem (250ml)

(2,3,4)

Ziemniaki (100g)/ kotlet mielony (80g)/ marchewka na ciepło (70g)

Kompot owocowy (150ml)

Domowe ciasto zebra bezmleczne (70g)

owoc sezonowy

Herbata z miodem i cytryną (150ml) (2,3)

Środa

11/09

/ Żłobek Odolany, Warszawa

Pieczywo mieszane (50g/ domowy pasztet drobiowy (50g)/ Humus (ciecierzyca, sezam, czosnek, oliwa z oliwek (30g)

Warzywa: ogórek kiszony (20g)/ BIO kiełki (5g)

Herbata miętowa (150ml) (150ml) (2)

Barszcz czerwony z ziemniakami niezabielana (250 ml)

(4)

Kasza perełka (80 g)/ pulpeciki w sosie pomidorowym (80) / surówka z czerwonej kapusty (70g)

Kompot owocowy 150 ml (2)

Placuszki ziemniaczane (100g)

Owoc sezonowy

Herbata miętowa (150ml)

Czwartek

12/09

/ Żłobek Odolany, Warszawa

Ryż na mleku roślinnym/morele suszone (200 ml)

Pieczywo mieszane (35g)/ polędwica sopocka (30g)

Warzywa: pomidor (20g), sałata (5g)

Herbata żurawinowa 150 ml (2,3)

Pomidorowa z makaronem niezabielana (250 ml)

(2,3,4)

Ziemniaki (100g)/ nuggetsy z kurczaka (80g)/ kapusta zasmażana (70g)

Kompot owocowy (150ml)

Sałatka owocowa (70g)/ chrupki kukurydziane (10g)

Herbata żurawinowa (150ml)

Piątek

13/09

/ Żłobek Odolany, Warszawa

Pieczywo mieszane (35g)/ pasta z zielonego groszku (30g)/ polędwica (30g)

Warzywa: papryka (20g), BIO kiełki (5g)

Herbata owocowa 150 ml (2,3)

Kapuśniak z kiszonej kapusty z ziemniakami (250 ml)

Risotto z kurczakiem i warzywami (150g)/ fasolka szparagowa (70g)

Kompot owocowy (150g)

Kanapeczki z pieczywa mieszanego z szynką i pomidorem (70g)/ kalarepka do pochrupania (20g)

Herbata owocowa (150ml) (2,3)

Żłobek jako instytucja opieki i edukacji Dzieci w pierwszych trzech latach

Żłobek w opiniach i doświadczeniach rodziców małych dzieci – raport z badań. Aneta Mac

Projekt pedagogiczny w działaniu wychowawcy w żłobku. Lucyna Telka

Wymogi dotyczące żłobka - materiał ze strony Ministerstwa

Jadłospis na wrzesień - dieta zwykła

Jadłospis na październik - dieta bezglutenowa

Jadłospis na listopad - dieta wege