Martyna

Absolwentka psychologii, specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobyła odbywając wolontariaty i staże w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na oddziale dla Dzieci i Młodzieży, w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie i w Przystani Psychologicznej. Ma ukończony program szkoleniowo-stażowy w NZOZ Grupie Synapsis w Warszawie. Przeprowadza … Czytaj dalej Martyna