Martyna

Martyna

5/5 (1)

PSYCHOLOG

Absolwentka psychologii, specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zdobyła odbywając wolontariaty i staże w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na oddziale dla Dzieci i Młodzieży, w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie i w Przystani Psychologicznej. Ma ukończony program szkoleniowo-stażowy w NZOZ Grupie Synapsis w Warszawie. Przeprowadza testy psychologiczne w NZOZ Centrum Pomocy Profesjonalnej. Współpracuje z Centrum Pomocy Społecznej.

Ma certyfikat nr 22 trenera Umiejętności Społecznych (TUS) uzyskany w Przystani Psychologicznej.

W trakcie czteroletniej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie.

W Karuzelli zajmuje się pomocą w zrozumieniu zachowania i psychiki Dzieci. Pomaga zarówno podopiecznym, jak i Rodzicom we wszelkich psychologicznych trudnościach. Obserwuje i wyłapuje pierwsze zwiastuny zaburzeń, zwraca również uwagę na umiejętności wybijające się ponad przeciętny rozwój. Prowadzi treningi i zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i pomaga zrozumieć niekiedy niezwykle zawiłe ścieżki, jakimi kierują się emocje. Zajmuje się także psychoedukacją dla Dzieci i Rodziców.