Katarzyna

Katarzyna

5/5 (1)

PSYCHOLOG

Psycholog dziecięcy, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuję się we wczesnym wspomaganiu rozwoju małych Dzieci oraz wczesnej interwencji psychologicznej.

Jako psycholog przedszkolny towarzyszę Dzieciom w rozwijaniu ich naturalnego potencjału, budowaniu poczucia własnej wartości, rozwijaniu autonomii i samodzielności. Wspieram także Rodziców oraz nauczycieli w lepszym rozumieniu procesów psychicznych i rozwojowych małych Dzieci. W swojej pracy opieram się na założeniach Teorii Przywiązania, bliskie są mi również idee Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz Rodzicielstwa Bliskości.

Prywatnie jestem mamą dwóch żywiołowych synów, miłośniczką, długich wycieczek rowerowych i gotowania, którego ciągle się uczę 😉