Karuzella ART

Karuzella ART

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU OD 3 DO 7 LAT

Twórczość plastyczna jest najbardziej rozpowszechnioną i pożądaną formą ekspresji, gdyż dzieci bardzo lubią rysować, malować, rzeźbić, lepić.

Głównym celem zajęć plastycznych w KARUZELLI jest kształtowanie zdolności plastycznych oraz rozwijanie sprawności naturalnej dzięki:

  • indywidualnemu podejściu prowadzącego do każdego Dziecka uczestniczącego w zajęciach
  • poznaniu przez Dzieci ciekawych technik plastycznych, zabawie różnymi metodami
  • aktywności twórczej Dziecka, dostrzeganiu piękna przyrody oraz estetyki otoczenia
  • rozbudzaniu u dzieci fantazji i wyobraźni
  • świadomemu i twórczemu operowaniu warsztatem pracy
  • spędzaniu czasu w grupie rówieśniczej
  • wywołaniu u Dzieci spontaniczności, radości, satysfakcji z dobrze wykonanej pracy
  • umiejętności przeżywania i ukazywania wartości artystycznych własnej pracy
  • inspirowaniu, radom i wskazówkom nauczyciela.

To właśnie w KARUZELLI Dzieci poczują się prawdziwymi artystami.

 

TERMINY I CENY

Poniedziałki, godz. 18.15-19.15

Karnet na 4 zajęcia – 150 zł

Opłata za jednorazowe zajęcia – 40 zł

UWAGA! Zakupione pojedyncze zająca lub karnety są ważne przez 5 tygodni, czas ten liczony jest od daty zakupu! Potwierdzenie uczestnictwa jest równoznaczne z pobraniem opłaty.

Potwierdzenie obecności na zajęciach jest równoznaczne z naliczeniem opłaty.

 

Formularz zgłoszeniowy 😉