Karate

Karate

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 4-7 LAT.

Nieodzownym elementem prawidłowego rozwoju psychofizycznego w Dziecka jest ruch.

Poniższa oferta zajęć została stworzona z myślą o Dzieciach w wieku przedszkolnym. Celem zajęć jest wszechstronny rozwój Dzieci poprzez trening Karate Kyokushin. W treningach karate szczególny nacisk kładziony jest na symetryczny rozwój całego ciała oraz prawidłowe ustawienie sylwetki. Cel ten osiągany jest poprzez gry i zabawy ruchowe, które kształtują zdolności motoryczne oraz pozytywnie wpływają na rozwój emocjonalno-społeczny Dzieci. Na każdych zajęciach wykonywane są ćwiczenia, których głównym zadaniem jest profilaktyka wad postawy oraz wypracowanie nawyku dbania o prawidłową postawę w okresie dorastania. Jednym z elementów treningu karate jest także nauka opanowania, koncentracji i dyscypliny. Dzieci uczą się uważnie słuchać, obserwować oraz skupiać uwagę na wykonywanych zadaniach – zdolności, które procentują w trakcie przyszłej nauki szkolnej. Rozwijają także pożądane umiejętności społeczne, takie jak współpraca w grupie, szacunek dla starszych i siebie nawzajem.

Zajęcia karate nastawione są na:

  • wszechstronny rozwój Dzieci,
  • polepszenie zdolności motorycznych i koordynacji ruchowej,
  • poznanie podstawowych pojedynczych technik karate i prostych kombinacji.

Dzięki karate Dziecko utrzymuje bądź poprawia gibkość, poznaje nowe ćwiczenia i zabawy kształtujące, uczy się podstaw dyscypliny i samokontroli.

To w naszej KARUZELLI Dzieci poznają pewną cząstkę kultury japońskiej:

  • podstawowe nazewnictwo,
  • zwroty grzecznościowe,
  • techniki,
  • zasady właściwego i grzecznego zachowywania się w czasie zajęć.

PROWADZĄCY

Trener Maciek – trening karate kyokushin rozpoczął w 2000 roku w Przasnyskim KKK. Od początku brał udział w zawodach kata i kumite. Jest wielokrotnym medalistą w turniejach rangi wojewódzkiej, makroregionalnej i ogólnopolskiej. Największym sukcesem było zdobycie I msc kat. kumite w Pucharze Polski młodzików i juniorów młodszych. Jest instruktorem rekreacji ruchowej o specjalizacji samoobrona. Studiuje w Akademii Obrony Narodowej na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Posiada kwalifikowany kurs ratownictwa medycznego.

TERMINY I CENY

Czwartki 18:30-19:30

Karnet (4 zajęć) – 150 zł

Opłata za jednorazowe zajęcia – 40 zł

UWAGA! Zakupione pojedyncze zająca lub karnety są ważne przez 5 tygodni, czas ten liczony jest od daty zakupu! Potwierdzenie uczestnictwa jest równoznaczne z pobraniem opłaty.

Potwierdzenie obecności na zajęciach jest równoznaczne z naliczeniem opłaty.

 

Formularz zgłoszeniowy 😉