Emilia

Emilia

5/5 (3)

ŻŁOBEK

Ukończyłam studia licencjackie o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie o specjalności pedagogika wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Uważam, że każde Dziecko jest niepowtarzalne i wyjątkowe dlatego do każdego podchodzę indywidualnie. Jestem cierpliwa i wrażliwa na potrzeby Dzieci. Staram się zawsze pozytywnie patrzeć na świat i dużo się uśmiechać. W pracy z Dziećmi kieruję się zasadą „pomagać, a nie wyręczać”.