Natalia
PRZEDSZKOLE

W 2018 roku ukończyłam studia licencjackie o profilu wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Obecnie swoją przygodę z pedagogiką kontynuuje na studiach drugiego stopnia Terapii Pedagogicznej.

Od kiedy pamiętam nauka o charakterze pedagogicznym oraz praca z Dziećmi była moim wielkim marzeniem. W swojej pracy za najważniejsze uważam indywidualne podejście do każdego Dziecka oraz bliską relację z każdym podopiecznym. Myślę, że zapewnienie ciepła i bezpieczeństwa Dziecku należy do nadrzędnych obowiązków każdego z nauczycieli. W swojej pracy najbardziej cenie sobie bliski kontakt z moimi podopiecznymi oraz przyjazne stosunki z ich Rodzicami.

Myślę, że jestem osobą życzliwą, pozytywnie nastawioną do życia oraz profesjonalną. Bezpieczeństwo podczas różnego rodzaju zabaw zawsze stawiam na pierwszym miejscu. Biorąc pod uwagę młody wiek posiadam sporę doświadczenie w pracy z Dziećmi. Praca jako nauczyciel dostarcza mi wiele satysfakcji, uśmiechu oraz wzruszeń z niekończących się postępów moich podopiecznych.