Magda
PRZEDSZKOLE
Praca z dziećmi daje mi dużą radość i satysfakcję. Mam spore doświadczenie w pracy z nimi, ponieważ zarówno przed rozpoczęciem studiów pedagogicznych jak również w ich trakcie opiekowałam się maluchami. Praca z dziećmi nauczyła mnie cierpliwości. Jestem osobą radosną, energiczną i wyrozumiałą. Podczas pracy z dziećmi potrafię zapewnić im bezpieczeństwo.
Ukończyłam studia licencjackie na kierunku oligofrenopedagogika z wychowaniem wczesnoszkolnym w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.