Klaudia
PRZEDSZKOLE

Zawsze chciałam pracować z Dziećmi. Praca z najmłodszymi nauczyła mnie spokoju i cierpliwości. Radość Maluchów, ich rozwój i codzienne postępy napełniają mnie energią i radością. Staram się wkładać całe serce w pracę z Dziećmi. Uważam, że warto włożyć w pracę wiele trudu, aby później na twarzy, choć na chwilę pojawił się uśmiech satysfakcji.

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku surdopedagogika oraz pedagogika wczesnoszkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia magisterskie ukończyłam na tej samej uczelni na kierunku oligofrenopedagogika. Przez cały okres studiów towarzyszyłam w codziennym życiu Maluchom od 1 miesiąca do 6-go roku życia.

Jestem osobą pogodną i otwartą. W wolnym czasie lubię zatracić się w dobrej książce, iść do kina lub na spektakl w teatrze muzycznym.