Ewa
ZAJĘCIA RYTMICZNO-TANECZNE

Taniec oraz zajęcia ruchowe przy muzyce stanowią bardzo ważny element rozwoju Dzieci we wszystkich sferach: fizycznej, społecznej, poznawczej oraz emocjonalnej. Zajęcia kształtują prawidłową postawę ciała, poczucie rytmu, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała oraz orientację w przestrzeni.

Podczas zabaw ruchowych oraz tańców w kole, w parach lub w grupach, dzieci kształtują poczucie przynależności grupowej i integracji. Proste i wesołe układy choreograficzne pozwalają Dzieciom zdobyć nowe umiejętności taneczne, jak również wyrazić siebie poprzez ruch. Zabawy improwizacyjne pobudzają wyobraźnię i  kreatywność Dzieci. Podczas zajęć, w wesołej atmosferze, Dzieci uczą się dostosowanych do ich rozwoju, zróżnicowanych rytmicznie, ruchowo i przestrzennie układów tanecznych, ćwiczeń wzmacniających i rozciągających. Zajęcia są również dla Dzieci wspaniałą okazją do wyzwolenia energii i świetnej zabawy.