Ewa
ZAJĘCIA RYTMICZNO-TANECZNE

Taniec oraz zajęcia ruchowe przy muzyce stanowią bardzo ważny element rozwoju dzieci we wszystkich sferach : fizycznej, społecznej, poznawczej oraz emocjonalnej. Zajęcia kształtują prawidłową postawę ciała, poczucie rytmu, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała oraz orientację w przestrzeni. Podczas zabaw ruchowych oraz tańców w kole, w parach lub w grupach, dzieci kształtują poczucie przynależności grupowej i integracji. Proste i wesołe układy choreograficzne pozwalają dzieciom zdobyć nowe umiejętności taneczne, jak również wyrazić siebie poprzez ruch. Zabawy improwizacyjne pobudzają wyobraźnię i  kreatywność dzieci. Podczas zajęć, w wesołej atmosferze, dzieci uczą się dostosowanych do ich rozwoju, zróżnicowanych rytmicznie, ruchowo i przestrzennie układów tanecznych, ćwiczeń wzmacniających i rozciągających. Zajęcia są również dla dzieci wspaniałą okazją do wyzwolenia energii i świetnej zabawy.