Angelika
JĘZYK ANGIELSKI

Jestem studentką trzeciego roku Uniwersyteckiego Kolegium Nauczania Języka Angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Kierunek moich studiów to Nauczanie języka angielskiego. Moją pasją jest nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym.

Naukę języka obcego przedstawiam jako zabawę, która daje wiele przyjemności dziecku oraz zachęca je do dalszego używania języka. Różnorodność ćwiczeń i zabaw sprawia, że zajęcia są interesujące oraz sprawiają wiele radości uczniom. Podczas zajęć używam szerokiego wachlarza materiałów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów audiowizualnych. W ten sposób dzieci używają wielu zmysłów w odbiorze języka obcego, co przekłada się na efektywniejszą akwizycję języka. Szczególnie ważne są również zajęcia ruchowe, które pozwalają dziecku poczuć się bezstresowo i swobodnie.

Podczas lekcji języka angielskiego staram się stworzyć warunki do tego, by moi uczniowie mogli w pełni wyrazić siebie przy użyciu języka obcego. Zachęcam każdego ucznia do aktywnego uczestnictwa w zajęciach jednocześnie pamiętając o różnicach indywidualnych każdego z nich. Jestem osobą energiczną i pogodną co pozwala mi na utrzymanie jak najlepszego kontaktu z moimi uczniami.