Zajęcia plastyczne – KARUZELLA ART

Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

Twórczość plastyczna jest najbardziej rozpowszechnioną i pożądaną formą ekspresji, gdyż dzieci bardzo lubią rysować, malować, rzeźbić, lepić.

 Głównym celem zajęć plastycznych w Karuzelli jest kształtowanie zdolności plastycznych oraz rozwijanie sprawności naturalnej dzięki:

  •  indywidualnemu podejściu prowadzącego do każdego dziecka uczestniczącego w zajęciach
  • poznaniu przez dzieci ciekawych technik plastycznych, zabawie różnymi metodami
  • aktywności twórczej dziecka, dostrzeganiu piękna przyrody oraz estetyki otoczenia
  • rozbudzaniu u dzieci fantazji i wyobraźni
  • świadomemu i twórczemu operowaniu warsztatem pracy
  • spędzaniu czasu w grupie rówieśniczej
  • wywołaniu u dzieci spontaniczności, radości, satysfakcji z dobrze wykonanej pracy
  • umiejętności przeżywania i ukazywania wartości artystycznych własnej pracy
  • inspirowaniu, radom i wskazówkom nauczyciela.

 To właśnie w Karuzelli dzieci poczują się prawdziwymi artystami.

Terminy i ceny:

poniedziałki, godz. 18.15-19.15

karnet* na 4 zajęcia – 150 zł

opłata za jednorazowe zajęcia – 40 zł

UWAGA! Zakupione pojedyncze zająca lub karnety są ważne przez 5 tygodni, czas ten liczony jest od daty zakupu! Potwierdzenie uczestnictwa jest równoznaczne z pobraniem opłaty.

Potwierdzenie obecności na zajęciach jest równoznaczne z naliczeniem opłaty.

Zgłoszenie na zajęcia plastyczne