Zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia odbywają się z animatorem przy udziale rodziców/opiekunów.

Proponujemy pakiety zajęć dostosowane do wieku dziecka:

 

Zielona Karuzella

dla dzieci w wieku od 12 do 20 miesięcy

Dzieci w tym wieku są w nieustannym ruchu, siedzenie w jednym miejscu to strata czasu. Maluchy chcą już być samodzielne, podejmują własne decyzje, stają się asertywne. Karuzella gwarantuje zajęcia, dzięki którym przy współudziale rodziców będzie mogło rozwijać się w wielu sferach, współdziałać w grupie rówieśniczej , w miłej i ciepłej atmosferze spędzić czas.

Zajęcia ogólnorozwojowe mają na celu:

 • zacieśnianie więzi między dzieckiem a rodzicem poprzez wspólną zabawę,
 • dostarczanie rodzicom inspiracji jak można bawić się aktywnie z dzieckiem,
 • wymianę doświadczeń między rodzicami i wzajemne poznanie,
 • stymulowanie percepcji wzrokowej i słuchowej małego dziecka,
 • rozwijanie umiejętności motorycznych dziecka,
 • stymulacja zmysłów, poznanie świata,
 • wspomaganie rozwoju mowy i aktywizacja komunikacyjna dziecka.

  Innowacyjne i kreatywne metody wykorzystywane przez doświadczonego animatora

 • Berek na czworakach, zabawy ruchowe
 • Zawody w turlaniu, zabawy gimnastyczne
 • Naśladownictwo ruchów rodzica
 • Kreatywne prace plastyczne
 • Tańce i konkursy
 • Masaże maluchów
 • Wprowadzenie elementów integracji sensorycznej
 • Bajkoterapia
 • Muzykoterapia

To tylko część propozycji zabaw, jakie posiada Karuzella.

 Zapraszamy rodziców/opiekunów do wspólnej zabawy i współpracy.

Terminy i ceny:

wtorki, godz. 17.30-18.30

karnet* miesięczny (4 zajęcia) – 150 zł

opłata za jednorazowe zajęcia – 40 zł

UWAGA! Zakupione pojedyncze zająca lub karnety są ważne przez 5 tygodni, czas ten liczony jest od daty zakupu! Potwierdzenie uczestnictwa jest równoznaczne z pobraniem opłaty.

Niebieska Karuzella

dla dzieci w wieku od 21 miesiąca do 2,5 roku

 • Nastawione są przede wszystkim na rozwój dzieci poprzez ruch, a więc rozwój świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.
 • Ofertą Karuzelli są zajęcia pobudzające i wspierające rozwój ruchowy, poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka.
 • Proponujemy ćwiczenia rozwijające twórczość i kreatywność.
 • Rozwój małej i dużej motoryki.
 • Aktywności wykorzystujące potencjał i zdolności dziecka w grach i zabawach.
 • Zajęcia prowadzone metodami, które rozwijają pasje i zainteresowania dziecka.
 • Nauka przez zabawę, spotkania prowadzone według autorskich scenariuszy animatorów, w oparciu o wiedzę z psychologii rozwojowej dziecka i pedagogiki zabawy.

 Zajęcia ogólnorozwojowe wspaniale rozwijają zdolności ruchowe i manualne. Pozwalają aktywnie spędzać czas z synem lub córką, a oni z niecierpliwością czekają na kolejne spotkania.

Terminy i ceny:

czwartki, godz. 18.00-19.00 (60 minut zajęć z animatorem)

karnet* miesięczny (4 zajęcia) – 150 zł

opłata za zajęcia jednorazowe – 40 zł

UWAGA! Zakupione pojedyncze zająca lub karnety są ważne przez 5 tygodni, czas ten liczony jest od daty zakupu! Potwierdzenie uczestnictwa jest równoznaczne z pobraniem opłaty.

Żółta Karuzella

dla dzieci w wieku od 2,5 do 3,5 lat

Propozycją Karuzelli są zajęcia, gry i zabawy, które przygotują maluchy do pójścia do przedszkola. Dajemy dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju, poznanie piosenek, bajek, zabaw które dadzą dzieciom mnóstwo radości.

 • Zajęcia rozwijają oraz wspomagają rozwój intelektualny i ruchowy,
 • kształtują pamięć,
 • rozwijają wyobraźnię i kreatywne myślenie,
 • uczą rozpoznawać emocje,
 • rozwijają umiejętności współpracy w grupie,
 • budują pozytywny obraz siebie i rodziny,
 • są radosną zabawą przy muzyce , grze na instrumentach,
 • wspomagają sprawność manualną poprzez zajęcia plastyczne,
 • rozwijają słuch i poczucie rytmu, poprzez zabawy z muzyką w tle.

Terminy i ceny:

środy, godz. 17.30-8.30 (60 minut zajęć z animatorem)

karnet* miesięczny (4 zajęcia) – 150 zł

opłata za zajęcia jednorazowe – 40 zł

*UWAGA! Zakupione pojedyncze zająca lub karnety są ważne przez jeden miesiąc, czas ten liczony jest od daty zakupu!

Potwierdzenie obecności na zajęciach jest równoznaczne z naliczeniem opłaty.

Zgłoszenie na zajęcia