Przedszkole

Zadaniem przedszkola jest zapewnienie Dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, przygotowanie Dziecka do nauki w szkole oraz pomoc pracującym Rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej.

Przedszkole nie tylko bawi poprzez zabawki edukacyjne, ale przede wszystkim uczy wspierając się mądrymi pomocami dydaktycznymi.

Dużą rolę odgrywa otoczenie Dziecka.

Wspomagając rozwój Dzieci w wieku przedszkolnym należy stworzyć im sposobność do ukształtowania postaw i wartości, które ułatwią im dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia.

Misją naszego Przedszkola jest dobro Dziecka oraz tworzenie jak najlepszych warunków dla jego wszechstronnego rozwoju.

W Przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra nauczycieli i wychowawców, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem wprowadzają Dzieci w świat nauki poprzez zabawę.

U nas, dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo. Dzięki temu, że pracujemy z małymi grupami, każde Dziecko może liczyć na jeszcze więcej uwagi i zaangażowania ze strony nauczycieli, co stwarza szansę rozwoju na miarę jego możliwości oraz właściwe przygotowanie do następnego etapu edukacyjnego, jakim jest nauka w szkole.

Opieka sprawowana jest w godzinach 7.00-18.00

Zapraszamy Dzieci od 2 do 5 lat do grup:

 • Biedronki – 2-3 lata
 • Tygryski – 3-4 lata (grupa liczy maksymalnie 12 Dzieci)
 • Sówki – 4-5 lat (grupa językowo-matematyczna, liczy maksymalnie 14 Dzieci)

Rezerwacją miejsca jest wpłata bezzwrotnego wpisowego w wysokości 500 zł.

Potrącamy od tej kwoty 150 zł na ubezpieczenie i pomoce plastyczno-dydaktyczne.

Zapewniamy:

  • zajęcia adaptacyjne w poszczególnych grupach wiekowych,
  • wykształcony i doświadczony personel z kreatywnym podejściem do Dzieci,
  • każdy wychowawca  jest przeszkolony z zakresu pierwszej pomocy,
  • realizację programu zatwierdzonego przez MEN,
  • indywidualne podejście do każdego Dziecka.

Zajęcia dodatkowe w cenie pakietu:

  • język angielski w zwiększonym wymiarze,
  • nauka matematyki z LEGO® oraz metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • zajęcia polonistyczne,
  • zajęcia przyrodnicze,
  • rozwój myślenia logicznego i przestrzennego,
  • rozwiązywanie zadań tekstowych,
  • podstawy działania na liczbach i rozumowania algebraicznego.

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie. Oprócz regularnych zajęć z lektorem do nauczania języka angielskiego korzystamy z kursu Baby Beetles. Jest przeznaczony dla Dzieci w wieku od 0 do 4 lat. Kurs opiera się na materiałach multimedialnych. Dzieci uczą się poprzez zabawę, rysowanie/ kolorowanie, śpiewanie piosenek i oglądanie filmów animowanych. Celem kursu jest zapoznanie Dzieci z ponad 160 słowami i zwrotami angielskimi, a także nauka odpowiednich zachowań w określonych sytuacjach.

KARUZELLA współpracuje ze szkołą językową British School. British School jest siecią szkół językowych działającą od 20 lat. Placówka British School , z którą  współpracuje KARUZELLA działa już 7 lat i specjalizuje się głównie w nauczaniu Dzieci i Młodzieży. Uczymy głównie metodą komunikacyjną stawiając na rozwijanie sprawności porozumiewania się w języku angielskim. Uczymy efektywnie i jednocześnie dobrze bawimy się z Dziećmi dlatego nasze zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród Dzieci i ich Rodziców.

Serdecznie zapraszamy Dzieci do wspólnej nauki i zabawy.

 

METODY PRACY

Pracujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez MEN.

Dodatkowo wykorzystujemy metody:

PEDAGOGIKA ZABAWY

Odwołuje się do najbardziej źródłowych cech zabawy zapewniając:

 • dobrowolność uczestnictwa,
 • wszystkie poziomy komunikowania,
 • różnorodne środki wyrazu,
 • pozytywne przeżycia, radość u najmłodszych,
 • brak rywalizacji w grupie.

Ta metoda ukierunkowuje organizowanie codziennych działań pedagogicznych. Za pomocą prostych przedmiotów codziennego użytku dziecko przenosi się w świat fantazji, bawi się i poznaje to, co dla niego niedostępne. KARUZELLA zapewni Dzieciom zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne, zabawy integrujące grupę co ważne jest w okresie adaptacji.

METODA DOBREGO STARTU M. BOGDANOWICZ

Metoda dobrego startu to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy:

 • wzrokowy (wzory graficzne),
 • słuchowy (piosenka),
 • motoryczny (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki).

Ćwiczenia stosowane w tej metodzie prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego Dziecka, dlatego jest to doskonały sposób na przygotowanie przedszkolaka do późniejszej nauki czytania i pisania.

METODA GIMNASTYKI TWÓRCZEJ R. LABANA

Dzięki tej metodzie Dzieci poznają nowe sposoby wyrażania siebie i swoich odczuć poprzez ruch własnego ciała zgodnie z rytmem muzyki lub własnej wyobraźni. Operuje się tu zadaniami ruchowymi otwartymi i zamkniętymi, opowieścią ruchową, ruchem zabawowo – naśladowczym, inscenizacją, improwizacją ruchową, pantomimą, mimiką, ćwiczeniami muzyczno – ruchowymi przy użyciu instrumentów perkusyjnych, oraz muzyki żywej i mechanicznej, zabawami rytmiczno – tanecznymi, elementami tańców regionalnych i narodowych, które komponuje się w małe układy.
Daje Dzieciom możliwość:

 • wyczucia własnego ciała,
 • wyczucia przestrzeni,
 • wyczucia ciężaru ciała (siły),
 • doskonalenia płynności ruchów,
 • kształtowania umiejętności współdziałania z partnerem, grupą.

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS

Metoda Batii Strauss pozwala na przybliżenie Dzieciom muzyki klasycznej. Przedszkolaki aktywnie słuchając, wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc, lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. Poprzez kontakt z muzyką rozwijają się u Dziecka dodatnie cechy charakteru, zdolności poznawcze, a cała osobowość kształtowana jest harmonijnie i wielostronnie.

EDUKACJA MATEMATYCZNA METODĄ PROF. EDYTY GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ

Grupa Sówki (4-5lat) prowadzi edukację matematyczną metodą Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Jest to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego Dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowana tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce. Program łączy intensywny rozwój intelektualny z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz z ćwiczeniem umiejętności matematycznych. Najważniejsze w tej edukacji są osobiste doświadczenia Dziecka. To one stanowią budulec, z którego Dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Program edukacji matematycznej wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej obejmuje następujące kręgi tematyczne:

 1. orientacja przestrzenna,
 2. rytmy,
 3. kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania,
 4. wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania,
 5. rozwijanie umiejętności mierzenia długości,
 6. klasyfikacja,
 7. układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
 8. zapoznanie Dzieci z wagą i sensem ważenia,
 9. mierzenie płynów,
 10. intuicje geometryczne,
 11. konstruowanie gier przez Dzieci.

Korzyści ze stosowania tej metody:

 • rozwój umiejętności matematycznych,
 • ćwiczenie odporności emocjonalnej,
 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
 • stymulowanie uzdolnień matematycznych u Dzieci i dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.

METODA TWÓRCZEGO MYŚLENIA J. OSBORNE

Metoda ta jest szczególnie polecana podczas rozwiązywania problemów. Wszystkie Dzieci mają prawo zgłaszać swoje pomysły, nie podlegają one ocenie. Ważna jest duża ilość pomysłów, nie jest istotne, kto jest autorem pomysłów. Po zakończeniu zgłoszeń można przystąpić do oceny pomysłów pod kątem przydatności w pracy.

KARATE – PROGRAM ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Poniższa oferta zajęć została stworzona z myślą o Dzieciach w wieku przedszkolnym. Celem zajęć jest wszechstronny rozwój Dzieci poprzez trening Karate Kyokushin. W treningach karate szczególny nacisk kładziony jest na symetryczny rozwój całego ciała oraz prawidłowe ustawienie sylwetki. Cel ten osiągany jest poprzez gry i zabawy ruchowe, które kształtują zdolności motoryczne oraz pozytywnie wpływają na rozwój emocjonalno-społeczny Dzieci. Na każdych zajęciach wykonywane są ćwiczenia, których głównym zadaniem jest profilaktyka wad postawy oraz wypracowanie nawyku dbania o prawidłową postawę w okresie dorastania. Jednym z elementów treningu karate jest także nauka opanowania, koncentracji i dyscypliny. Dzieci uczą się uważnie słuchać, obserwować oraz skupiać uwagę na wykonywanych zadaniach – zdolności, które procentują w trakcie przyszłej nauki szkolnej. Rozwijają także pożądane umiejętności społeczne, takie jak współpraca w grupie, szacunek dla starszych i siebie nawzajem.

 

ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLAKA

7.00-9.00 – przyprowadzanie Dzieci, zabawa swobodna, zabawy grupowe

9.00-9.20 – śniadanie

9.20-9.30 – czynności higieniczne, mycie zębów

9.30-10.00 – zabawy grupowe

10.00-10.30 – zajęcia dydaktyczne

10.30- 11.00 – w zależności od pogody spacer, gry i zabawy na świeżym powietrzu/zajęcia dodatkowe

11.00-11.20 – zupa

11.20-12.00 – zajęcia dodatkowe/spacer/zabawy swobodne

12.00-12.30 – czynności higieniczne, mycie zębów, przygotowanie do leżakowania

12.30-14.30 – leżakowanie

14.30-15.00 – drugie danie

15.00-15.30 – zabawy swobodne/w grupach

15.30-16.00 – podwieczorek

16.00-18.00 – zabawy dowolne wynikające z zainteresowań Dzieci.

 

PAKIETY

 1. PORANNA Karuzella (6 h) – 7.00/9.00 -12.00 wyżywienie w cenie (śniadanie, zupa) = 1 400 zł
 2. CAŁODNIOWA Karuzella – 7.00/9.00-18.00 wyżywienie w cenie (śniadanie, obiad, podwieczorek) = 1 600 zł

DODATKOWO PROPONUJEMY do pakietów:

 • rabat na organizację urodzin w KARUZELLI
 • rabat na zajęcia dodatkowe dla Dziecka i Rodzica

Każda dodatkowa godzina pobytu w KARUZELLI to koszt 40 zł.

 

UBEZPIECZENIE

Opłata na ubezpieczenie jest zawarta w kwocie 500 zł wpisowego pobieranej w dniu dokonania rezerwacji miejsca.

 

WYŻYWIENIE

Dzieci w grupie przedszkolnej korzystają ze świeżych, smacznych i zdrowych posiłków, dostarczanych przez sprawdzoną firmę cateringową, która specjalizuje się w przygotowywaniu posiłków dla Dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek).

W przypadku Dziecka z alergią pokarmową zapewniamy dietę eliminacyjną polegającą na wykluczeniu z jadłospisu produktów powodujących alergię. Jest możliwość wybrania diety wegetariańskiej.

Proponujemy urozmaicone menu. W każdym posiłku jest mnóstwo witamin.

Woda do picia dla Dzieci jest dostępna w salach.

 

ZGŁOSZENIE

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą przedszkolną, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia warunków umowy.

Zgłoszenie do grupy przedszkolnej